Browsing: keman

Fazıl Say, “Sait Faik” Metin ve Yönetmen: Özen Yula Piyano: Fazıl Say Anlatıcılar: Demet Evgar,…

Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar Beste Gürkey, perküsyon Emre Akman, viyola 11 Nisan Saat: 20.30  …

MOZARTHAUS “Türk-Fransız Bestecilerin Türk-Fransız Yorumcuları” Altuğ Tekin, korno Cyril Kubler, piyano Program: Saint-Saens, Gounod, Faure,…