KARMAŞIK DÜZLEM 19 ŞUBAT’A KADAR GALERİ MERKÜR’DE…

0

KARMAŞIK DÜZLEM / COMPLEX PLANE
25.12.2017 – 19.02.2018

Ahmet Duru, Aslı Aydemir, Deniz Defne Acerol, Gamze Zorlu, Görkem Dikel,
Gözde Başkent, Kerem Ağralı, Melike Kılıç, Şener Yılmaz Aslan
Küratör / Curator: İpek Yeğinsü

Karmaşık sayılar mühendislikten bilgisayar bilimine, Kuantum fiziğinden fraktallara birçok alanda kullanılır; a+bi şeklinde gösterilebilen kısmen reel, kısmen sanal sayılardır. Hiçbir reel sayının karesi negatif bir sayıya eşit olamayacağından, x 2 =−1 denklemini sağlayan i sayısı sanal (imajiner) olarak kabul edilir. Bu yüzden karmaşık sayıların içinde bulundukları polinom denklemlerinin birden çok çözümü vardır ve geometrik uzamda “Argand düzlemi” ve “z düzlemi” olarak da bilinen karmaşık düzlemde ele alınırlar. Sayının reel bölümü yatay aks, imajiner bölümü ise dikey aks üzerinde temsil edilir; denklemin çözüm kümesi ise bir küre oluşturur. Gözlem yapma eyleminin kendisinin gözlemlenen olguyu etkilediğinden yola çıkan bazı düşünürler, Postmodernizm’in özellikle edebiyat alanında Kuantum fiziğinin bir sonucu olarak geliştiğini savunur. Postmodernitenin dönüştürdüğü gerçeklik algımız, belki de en salt ifadesini karmaşık düzlemde bulur; burada her sorunun birden fazla yanıtı, her sonucun birden fazla nedeni vardır. Geçmiş ve gelecek yönünde uzanan sonsuz sayıdaki katman, i değişkeni altında tek bir noktada eriyip iç içe geçmiştir. Sıfırlar ve birlerin dijital devrimi Kuantum bilgisayarının karşı devrimini beklerken, sonsuz olasılıklar evreninde yitip giden bireyin tutunduğu tek hakikat ise, tek bir hakikat fikrine ulaşmanın ve bunda uzlaşmanın imkansız olduğudur. Sergideki yapıtlar karmaşık düzlem olgusunu, onu sıkça bağdaştırdığımız dijital teknolojiler yerine resim, heykel, fotoğraf gibi temel teknikler üzerinden araştırır. Ahmet Duru manzara kavramını damıtmaya, onun özüne inmeye yönelik deneylere girişir. Aslı Aydemir cintemani gibi geleneksel bir malzemeyi olasılıklar evrenine taşırken, Deniz Defne Acerol bizi her biri yazgısının bir sonraki aşamasını bekleyen kahramanlarının kesişen yolculuklarına dahil eder. Gamze Zorlu izleyiciyi kendi kurguladığı kolaj-mekanlarda, Görkem Dikel sonsuz sayıda düzleme yayılan alış-veriş çılgınlığının tam ortasında, Gözde Başkent ise “ya kaç ya savaş” eyleminin eşiğinde asılı bırakır. Kerem Ağralı farklı kavramsal referansları gerçeküstü mekanlarda bir araya getirirken, Melike Kılıç hikaye kurgusunun katmanlı karakterini bir simyacı edasıyla görünür kılar. Şener Yılmaz Aslan içinde yaşadığımız kentin eklektik dokusunu, bizi kimliksizliğimizle yüzleştiren bir aynaya dönüştürür. Böylece izleyici, içinde bulunduğu gerçekliğe daha eleştirel bir noktadan bakmaya davet edilir.
25.12.2017 – 19.02.2018

Galeri Merkur
Mim Kemal Öke Cad. No: 12 D: 2 Erenler Apt.
Nişantaşı Şişli İstanbul
212-231 69 87
www.galerimerkur.com

Share.

About Author

Comments are closed.