Evliyagil Dolapdere Açıldı!

0

“Karmaşık Sorular, Büyüleyici Yanıtlar”
07.02-07.04.2019
Küratör: Beral Madra

Evliyagil Dolapdere, çok fonksiyonlu ve kar amacı gütmeyen yeni sergi mekanını 7 Şubat 2019 günü açıyor. Mekanın esas amacı; sanatçılar, sanat eleştirmenleri, farklı alanlardan katılım sağlayan izleyiciler ve koleksiyonerler arasında çağdaş sanat üretimlerinin ve diyaloglarının gerçekleşeceği bir sergi alanı yaratmak. Evliyagil Dolapdere’nin 2019 yılı boyunca gerçekleşecek sergilerinin küratörlüğünü Beral Madra üstleniyor.
Evliyagil Dolapdere’nin “Karmaşık Sorular, Büyüleyici Yanıtlar” adlı açılış sergisi, Aikaterini Gegisian, Aret Gıcır,
Bengisu Bayrak, Ferhat Özgür, Fulya Çetin, Hakan Kırdar, Hera Büyüktaşçıyan, İlhan Sayın, Jakob Gautel, Murat
Balcı, Ömer Faruk Şimşek, Reysi Kamhi ve Temür Köran’ın üretimlerini bir araya getiriyor. Evliyagil Dolapdere, Jakob Gautel’in gerçekleştirdiği “Big Brother (Diktatör)” adlı kışkırtıcı performans videosunu sezonun “Karmaşık Sorular, Büyüleyici Yanıtlar” adlı ilk sergisinin açılışında ağırlıyor.

KARMAŞIK SORULAR, BÜYÜLEYİCİ YANITLAR

Günümüz görsel sanat üretimlerinin dışavurumları nelerdir, bu dışavurumları irdelemek ve çözümlemek üzere davet edilen izleyicinin tepkisi ne olmaktadır? Sürmekte olan tüm bu karşılıklı etkileşim, sanatçı açısından kendine özgü sanatsal bir kelime haznesi geliştirebilmek, ve izleyici açısından da bu kelime haznesinin anlamlarını keşfedebilmek üzere oluşturulan özgün bir arayışa dayanmaktadır. Bu karşılaşma, bir serginin, toplumun kültürel gelişimine sunabileceği bir sinerji için kaçınılmazdır. “Karmaşık Sorular, Büyüleyici Cevaplar” sergisinin görsel dili kimliklerin ve olayların hikayeci oluşumuna dayalı önemini yitirmiştir. Betimleme, klasik sanatın belirleyici ve sembolik aracısı olmuştur, ancak nasılsa günümüzün görsel gerçekliklerine gereken karşılığı verebilecek yeterli düşünsel güce sahip olamamıştır. Ancak, son otuz yıldan beri hikayeci görsel kelime haznesi bir canlanma yaşamıştır,Hikayesel ve anlamsal bir örüntüye sahip olan sanat eserleri, izleyiciye taze ve mücadeleci bir yorumlama ve beğeni imkanı sunmaktadır. Hiç şüphesiz bu hikayeci eserler, sanat tarihi ile ilişkili eserlerin masum ve anlam dolu imgelerinden çok uzaktadır. Bu eserler izleyicinin bakış açısını, manipülasyona uğramış siyasi görsel dil tarafından kendisine empoze edilenlere karşı yeni bir değer biçmek ve yeni bir analizde bulunmak için harekete geçirebilen bir takım neo-sürrealist ve psikolojik öğeler, ve rahatsız edici, izleyiciye meydan okuyan, lanetli imgeler barındırır.
Beral Madra

Evliyagil Dolapdere Serdar Ömer Paşa Caddesi No:11
Beyoğlu / İstanbul

Share.

Comments are closed.