YAPI KREDİ YAYINLARI

0

BENİM GİBİ MAKİNELER

Hiroşima ve Nagasaki’nin atom bombalarıyla yerle bir edilmediği, yaşamına savaş kahramanı olarak devam eden Alan Turing’in yapay zekâ alanında çığır açtığı bir dünya. Teknolojik yenilikler ve toplumsal huzursuzluklarla dolu alternatif bir 1980’ler Londrası’nda, yalnız ve amaçsız Charlie Friend ailesinden kalan parayı sınırlı sayıda üretilen ilk insansı robotlardan –Âdemler ve Havvalar’dan– birini almak için harcar; âşık olduğu komşusu Miranda’ya, kendi Âdem’inin kişiliğini beraber oluşturmayı teklif eder. Fakat başlangıçta zekâsı ve uyumluluğuyla ikisini de etkileyen Âdem zamanla kendi ahlak ilkelerini keşfedecek, Charlie ve Miranda’yı yüzleşilmesi zor bir sır ve içinden çıkılmaz ikilemlerle baş başa bırakacaktır.

İnsanı insan yapan şey nedir? Zeki bir makinenin insanların iç dünyasını anlaması bir gün mümkün olacak mı? Yapay zekânın insanı hem bilgi hem de etik bakımından aştığı bir dünya neye benzerdi? Ian McEwan’ın Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni romanı Benim Gibi Makineler bu gibi soruları sorarken heyecan ve gerilimi bir an olsun düşmüyor.

Zekice ve insancıl… Yapay zekâ, rıza ve adalet kavramları üzerine bir kıssa gibi de okunabilecek retrofütürist bir aile dramı. – The New Yorker

Benim Gibi Makineler etkileyici bir çeşitlilik sunuyor. Fikirlerden heyecan duyan, duygulara zekice yaklaşan, en son bilimsel gelişmeleri, felsefi spekülasyonları ve canlı toplumsal gözlemleri bir araya getiren bu kitap hem siyasetle ilgili isabetli tespitlerle dolu, hem düşündürücü, hem de eğlenceli.- The Sunday Times

Benim Gibi Makineler
Yazar: Ian McEwan
Çeviren: İlknur Özdemir
Editör: Darmin Hadzibegoviç
Sayfa: 256
Fiyat: 26 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Edebiyat / Dünya Roman

BENERCİ KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜ?
TIPKI BASIM

“Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” Sühulet Kütüphanesi tarafından 1932 yılında ilk defa yayınlanmıştı. Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bu kitapta ilk baskının kapağı (Ali Suavi tarafından) ve sayfa düzeni kullanıldı. Kitapta ayrıca ilk baskıda yeralan Fikret Mualla’nın bu kitap için yaptığı 8 desen de bulunuyor.

— Delikanlım!.
İyi bak yıldızlara,
onları belki bir daha göremezsin.
Belki bir daha
yıldızların ışığında
kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin..

Delikanlım!.
Senin kafanın içi
yıldızlı karanlıklar
kadar
güzel, korkunç, kudretli ve iyidir.
Yıldızlar ve senin kafan
kâinatın en mükemmel şeyidir.

Benerci Kendini Niçin Öldürdü? – Tıpkı Basım
Yazar: Nâzım Hikmet
Metin Resimleri: Fikret Muallâ
Editör: Yücel Demirel
Sayfa: 120
Fiyat: 20 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Şiir

MAVİ SAKAL

Mavi Sakal, Max Frisch’in yazdığı son roman. Ustalıklı bir olgunluk dönemi yapıtı.

Doktor Schaad eski karısını boğarak öldürmek suçundan tutukludur. Savcı için cinayet nedeni bellidir: Kıskançlık. Beraat etmesinin ardından Schaad’ın zihninde süregiden kâh gerçek kâh hayali yargılama sürecine ve bu sürecin ona çağrıştırdıklarına tanık oluruz…

Adını Perrault’nun, karılarını öldürüp bodrumda saklayan masal kahramanı Mavi Sakal’dan alan romanı için Max Frisch şöyle diyor: “Schaad suçtan ne anladığını bilmiyor, günümüzde bunu bilmeyen yalnızca o değil sanırım. Schaad örtük bir suçluluk duygusu hissediyor […] Benim için bu kitabın merkezinde suçun eylemle kanıtlanamadığı bir vakada suç ve suçsuzluk sorunu yer alıyor […] Beni ilgilendiren, vakanın kendisi değil, hakikati bulma yöntemi ve tekniği, yani yargı…”

Mavi Sakal çok iyi işlenmiş bir anlatı. Simenon da Agatha Christie de daha iyisini yapamazdı. – Hans Mayer, Die Zeit

Mavi Sakal
Yazar: Max Frisch
Çeviren: Dürrin Tunç
Editör: Ersel Topraktepe
Sayfa: 96
Fiyat: 12 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Edebiyat / Roman- Modern Klasikler

DOST MECLİSLERİNDE KASİDELER

Geçemez huylu huyundan ve Necâtî-i Behçet
Bir kısık ezgi arar fanfar u boru yerine

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Dost Meclislerinde Kasideler, Necatigil arşivinde bulu¬nan kendi yazdığı kaside ve gazellerin çevresinde oluş¬tu. Her şiir bir anıya, bir fotoğraf albümüne uzanıyor. Çay partisi, piknik, yılbaşı, mezuniyet, misafirlik, ödül, doğum, emeklilik, uğurlama gibi teşekkür ve tebrik günlerini Necatigil şiirle taçlandırarak bir gele¬neği sürdürürken kızı Ayşe Sarısayın da bu şiirlerin hikâyelerini anılarına, tanıklıklara dayanarak, kitaplar¬dan yararlanarak anlatıyor. Behçet Necatigil’in günlük hayatındaki incelikleri, dostlarıyla ilişkilerini gösteren benzersiz bir anı kitabı Dost Meclislerinde Kasideler.

“Babam dostlarıyla bir araya geldiği toplantılarda bazen ortadan kaybolur, kısa bir süre sonra içinde bulundukları duruma uygun ve orada bulunanları hicveden ya da öven bir kasideyle geri gelirdi. Kaside okunurken annem, ablamla beni de çağırırdı dinle¬memiz için. Kimi zaman da kasideyi önceden yazıp toplantıya giderken yanında götürdüğünü biliyorduk, ancak yıllar yılı gözlerden ırak olan bu kasideleri adı geçen dostlarından birine verdiğini, kopyasının olma¬dığını sanıyorduk. Ne büyük yanılgı!”

Dost Meclislerinde Kasideler
Yazar: Behçet Necatigil
Hazırlayanlar: Ayşe Sarısayın – Şaban Özdemir
Editör: Murat Yalçın
Sayfa: 244
Fiyat: 32 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Edebiyat

PSİKANALİZ DEFTERLERİ 3
ÇOCUK VE ERGEN ÇALIŞMALARI – Öğrenme ve Bilinçdışı

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Psikanaliz Defterleri’nin birçok anne baba ve öğretmenin de dikkatini çekebilecek üçüncü sayısı, öğrenmenin bilinçdışıyla ilişkisini ele alan on bir yazıdan oluşuyor.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında deneyimli Türk ve yabancı analistlerin kaleme aldığı yazılar öğrenme ve işlev bozukluklarının değerlendirilmesinden dikkat sorununa, anne-bebek gözleminden öğretmen öğrenci ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Günümüz Türkiyesi’nde eğitim bu tadar çokyönlü bir tartışma konusuyken psikanalizin kendi bakış açısından yaptığı değerlendirmeler eğitim çevrelerine mutlaka yararlı olacaktır.

Psikanaliz Defterleri 3 – Çocuk Ve Ergen Çalışmaları – Öğrenme ve Bilinçdışı
Hazırlayan: Alper Şahin
Editör: Dürrin Tunç
Sayfa: 176
Fiyat: 20 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Cogito / Psikoloji –Kişisel Gelişim

HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMLERİNDE ANADOLU
Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri

HELLENISTIC AND ROMAN ANATOLIA
Kings, Emperors, City States

Büyük İskender’in Doğu Seferi’ne başladığı MÖ 334 yılı (veya Pers İmparatorluğu’na son verdiği MÖ 331 yılı) ile son Hellenistik Krallık olan Ptolemaiosların Actium Savaşı sonrası tarih sahnesinden silindikleri MÖ 30 yılı arasındaki yaklaşık 300 yıllık zaman dilimi, “Hellenistik Dönem” olarak adlandırılır. Hellenistik ve Roma dönemleri birbirini izleyen iki dönemden ziyade –en azından belli bir zaman diliminde– eş zamanlı varlık göstermiştir.

Bu kitabın amacı, Anadolu’nun Hellenistik ve Roma dönemlerini geniş bir okuyucu kitlesine olabildiğince açık ve anlaşılır bir anlatımla sunmaktır. Büyük İskender’den MS 4.-5. yüzyılların Roma imparatorlarına değin Anadolu coğrafyasında yaşanan siyasal ve kültürel olaylar, etkileri ve sonuçları konunun uzmanı akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Her bir konu diğeriyle geçişkenliği göz önünde bulundurularak seçilmiş ve tümü kronolojik bir kurguyla sunulmuştur.

Anadolu Uygarlıkları Serisi’nin sekizinci kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri, Türkçe-İngilizce olmak üzere çift dilli ve zengin bir görsel malzeme ile hazırlandı.

Hellenistik Ve Roma Dönemlerinde Anadolu-Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri
Hellenıstıc And Roman Anatolıa-Kings, Emperors, City States
Hazırlayan: Oğuz Tekin
Editör: Derya Önder
Koordinasyon: Nihat Tekdemir
Çevirenler: İnci Türkoğlu, G. Bike Yazıcıoğlu, Sim İris Belik
Sayfa: 504
Fiyat: 110 TL (KDV’den muaftır.)
YKY Özel Dizi / Anadolu Uygarlıkları / Arkeoloji – Tarih

Share.

Comments are closed.