İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi programları devam ediyor

0

SALT ve Kadir Has Üniversitesi’nin çalışmalarını Kasım 2018’de başlattığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi projesi kapsamında SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da kurulu olan İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi, üç yıllık İstanbul Ansiklopedisi Arşivi projesinin bir uzantısı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçu’nun şehre dair 30 yıllık benzersiz araştırması 16 Haziran’a dek çeşitli programlarla yorumlanırken dileyen katılımcılar mekânda yer alan çıktıları tarayarak basılı ciltlerdeki maddelerin künye oluşturma çalışmalarına katkı sunabilir.

İstasyon Programları

‘Galata Kulesi Şeklinde Çubuk Lülesi’

Konuşmacı: K. Mehmet Kentel

13 Nisan Cumartesi, 15.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Ya da Reşad Ekrem Koçu’nun çizdiği/bozduğu sınırlarla Galata ve Beyoğlu tarihi

Şehir tarihçisi K. Mehmet Kentel, İstanbul Ansiklopedisi’nde yer bulduğu hâliyle Beyoğlu ve Galata’nın özellikle yüzyıl dönümü tarihini tartışmaya açacak: Ansiklopedinin çeşitli maddelerinde görünür olan gündelik hayat detayları bize Beyoğlu tarihi ve mitosu üzerine ne söyler? Bu detaylar, klişeleşmiş Beyoğlu anlatısını desteklemek yerine bozmak, sınırlarını esnetmek ve kabullerini sorgulamak için kullanılabilir mi? Bu soruların izinde, Beyoğlu ve Galata’nın hareket hâlindeki gündelik coğrafyalarına bakılırken Koçu’nun 1950’lerdeki tariflerinde 19. yüzyılı nasıl hayal ettiği ve bunların günümüzde nasıl okunduğu mekânsal değişimler eşliğinde yorumlanacak.

K. Mehmet Kentel doktora eğitimini 2018’de University of Washington’da tamamladı. 2019 başından bu yana İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Araştırma Projeleri Yöneticisi olarak çalışıyor.

Kadir Has Üniversitesi’nin katkısıyla hazırlanan İstasyon: İstanbul Ansiklopedisi kapsamında düzenlenen bu programın dili Türkçe’dir.

“Galata Kulesi şeklinde çubuk lülesi”, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 11, 1971

Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ve Erken Modern İstanbul Popüler Kültürü

Konuşmacı: Uğur Tanyeli
4 Mayıs Cumartesi, 15.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

“Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul tarihi çalışmalarının, verilerine en zor ulaşılır konulardan popüler kültüre ilişkin bir boyutu da var. Dönemin ‘gerçek’ tarihçilerinin ilgilenmeye değer bulmadığı temalara, hatta zaman zaman yeraltı dünyasına ilgi duyduğu anlaşılıyor. Ağırlıklı olarak siyasetten bile değil ama devlet idaresinden konuşan bir dönemin ortamını en ‘süfli’ yönleriyle kavramak için Koçu en azından anlamlı bir başlangıç tanımlar.”

Uğur Tanyeli İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi. Mimarlık kuramı ve 15. yüzyıldan bugüne uzanan dönemin Türkiye mimarlık tarihini çalışıyor.

“Karakorsanlar Çetesi, soldan sağa: Saldıray, Seyfeddin, Orhan, Sabahattin”, Sabiha Bozcalı çizimi, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 8, 1966

 

Share.

Comments are closed.